13. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 26.06.2008 ob 18:00 uri

VABILO

na 13. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v četrtek 26.06.2008 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica
Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
 3. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 4. Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica- drugo branje,
 5. Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica- drugo branje,
 6. Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara –prvo branje ,
 7. Obravnava in sprejem poslovnega poročila občine Miren-Kostanjevica za leto 2007,
 8. Obravnava in sprejem pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica,
 9. Sprejetje sklepa o odvzemu statusa javnega dobra za par.št. 3138/3 k.o. Kostanjevica,
 10. Obravnava in sprejem predlogov sklepa o prodaji nepremičnin,
 11. Pobude in vprašanja svetnikov.


Priloge:

– Zapisnik 12. redne seje (pdf) , 1. korespondenčne seje,

– predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,

– predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica 1(pdf) z – 1 (pdf) obrazložitvijo (pdf),

– predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara 1 (pdf) – 2 (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,

– poslovno poročilo občine Miren-Kostanjevica za leto 2007 z poročilom o nadzoru zaključnega računa (pdf)

– pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica (pdf) z obrazložitvijo (pdf)

– predlog sklepa o prodaji nepremičnin:

– parceli 536/3 in 536/4 k.o. Bilje (pdf) s programom prodaje (pdf)

– parceli 694 in 698 k.o. Vojščica (pdf) s programom prodaje (pdf) ,

– parcela 1706 k.o. Sela na Krasu (pdf)

– sklepa o odvzemu statusa javnega dobra za par.št. 3138/3 k.o. Kostanjevica (pdf)

Skip to content