16. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v ponedeljek 27.10.2008 ob 18.00 uri

VABILO

na 16. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v ponedeljek 27.10.2008 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Dopolnitev strategije razvoja turizma občine Miren-Kostanjevca,
 4. Obravnava predloga in sprejem Sklepa o soglasju k podelitvi koncesije za izvajanje dejavnosti posebnih iger na srečo družbi LEPA VILA, d.o.o.,
 5. Odlok o plakatiranju (prvo branje),
 6. Obravnava predloga in sprejem Sklepa o soglasju k ceniku plakatiranja v Občini Miren-Kostanjevica,
 7. Sprememba pravilnika o financiranju športa v občini Miren-Kostanjevica,
 8. Sprememba pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v občini Miren-Kostanjevica,
 9. Vključitev občine Miren-Kostanjevica v Združenje občin Slovenije,
 10. Obravnava predlogov in sprejem sklepov o prodaji delov nepremičnin v lasti občine,
 11. Obravnava predloga in sprejem sklepa o odvzemu statusa javnega dobra,
 12. Pobude in vprašanja svetnikov.

 

Priloge:

– Zapisnik 15. redne seje (PDF),

– Predlog sklepa o dopolnitvi strategije razvoja turizma občine Miren-Kostanjevca (PDF) ,

– Predlog sklepa o soglasju k podelitvi koncesije za izvajanje dejavnosti posebnih iger na srečo družbi LEPA VILA, d.o.o. ,(PDF)

– Predlog Odloka o plakatiranju v Občini Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo,(PDF)

– Predlog Sklepa o soglasju k ceniku plakatiranja v Občini Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo,(PDF)

– Predlog spremembe pravilnika o financiranju športa z obrazložitvijo,(PDF)

– Predlog spremembe pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v občini Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo,(PDF predlog uprava), (PDF predlog komisija)

– Dosežki Združenja občin Slovenije (ZOS),(PDF)

– Obrazložitev o včlanitvi občine v ZOS (PDF) in sklep o včlanitvi v ZOS (PDF),

– Statut ZOS (PDF),

– Predlog sklepa (PDF) o prodaji dela nepremičnine s parc. št. 1847/1 k.o. Opatje selo s programom prodaje(PDF)

– Predlog sklepa (PDF) o prodaji dela nepremičnine s parc. št. 3579 k.o. Opatje selo s programom prodaje(PDF)

– predlog sklepa (PDF) o odvzemu statusa javnega dobra pri nepremičnini s parc. št. 3107/6 k.o. Kostanjevica na Krasu

 

 

Vabljeni:

– Svetniki,

– Aleš Vodičar, tajnik,

– Roberta Filipič, višja svetovalka za družbene dejavnosti,

– Andrej Sluga, direktor družbe Lepa vila, d.o.o.

– Mediji.

 

V vednost:

 • predsedniki KS,
 • predsednica NO Magda Zorn.

 

ŽUPAN

Zlatko Martin Marušič

Skip to content