17. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 03.12.2008 ob 18:00 uri

VABILO

na 17. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 03.12.2008 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Predstavitev državnega svetnika Mateja Arčona,
  3. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  4. Pobude in vprašanja svetnikov,
  5. Obravnava predloga in sprejem Odloka o plakatiranju v Občini Miren-Kostanjevica (drugo branje),
  6. Obravnava in sprejem Rebalansa št. 1 Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008.

Priloge:

– Zapisnik 7. izredne (pdf) in 16. redne seje (pdf),

– Predlog Odloka o plakatiranju v Občini Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo (pdf),

– Predlog Rebalansa št. 1 Proračuna Občine Miren-kostanjevica na leto 2008 (pdf).

Vabljeni:

– Svetniki,

– Aleš Vodičar, tajnik

– Matej Arčon, državni svetnik

– Mediji.

V vednost:

  • predsedniki KS,
  • predsednica NO Magda Zorn.

ŽUPAN

Zlatko Martin Marušič

Skip to content