18. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 17.12.2008 ob 18:00 uri v STARI ŠOLI V TEMNICI

VABILO

na 18. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 17.12.2008 ob 18.00 uri

v večnamenskem prostoru STARE ŠOLE V TEMNICI, Temnica 10,

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  3. Obravnava predloga in sprejem sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Miren-Kostanjevica za leto 2009,
  4. Obravnava predloga in sprejem pravilnika o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov,
  5. Obravnava in sprejem razlage poslovnika občinskega sveta občine v delu, ki se nanaša na sprejemanje proračuna,

Priloge:

– Predlog zapisnika 17. redne seje (pdf),

– Predlog sklepa o vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2009 (pdf),

– Predlog pravilnika o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov ( pdf)

– Predlog razlage poslovnika občinskega sveta občine v delu, ki se nanaša na sprejemanje proračuna (pdf).

Skip to content