19. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek 27.01.2009 ob 18:00 uri

VABILO

na 19. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 27.01.2009 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  3. Informacija o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Miren – Kostanjevica,
  4. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju občine Miren-Kostanjevica,
  5. Informacija o sprejemu sklepa o začasnem financiranju,
  6. Pobude in vprašanja svetnikov.

Priloge:

– Zapisnik 18. redne seje (pdf)

– Priprava občinskega prostorskega načrta občine Miren – Kostanjevica izdelovalec Locus d.o.o. (zaradi obsežnosti formata je gradivo razpoložljivo na Občini Miren-Kostanjevica)

– Predlog cen vzgojno varstvenih storitev za šol. Leto 2008/2009: predlog sklepa (pdf), obrazložitev predloga (pdf)

– Obrazložitev razporeditve otrok v oddelke vrtcev OŠ Miren za šol.l.2008/09 (pdf)

– Sklep župana o začasnem financiranju (pdf)

Skip to content