23. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek 09.06.2009 ob 18:00 uri

VABILO

na 23. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 09.06.2009 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila občine Miren-Kostanjevica za leto 2008,
 4. Obravnava in sprejem predloga sklepa sprejemljivosti projekta Habestor Kraška vas,
 5. Obravnava in sprejem predloga sklepa za imenovanje člana v svet zavoda Gasilske enote Nova Gorica ,
 6. Obravnava in sprejem mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica,
 7. Obravnava in sprejem programa prenosa premoženja v upravljanje OŠ Miren,
 8. Obravnava in sprejem predloga sklepa o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine
 9. Obravnava in sprejem predloga sklepa o odpisu amortizacije infrastrukture za leto 2008 družbi Vodovodi in kanalizacija d.d.
 10. Obravnava in sprejem predloga sklepa o ukinitvi javnega dobra,
 11. Pobude in vprašanja.

Priloge:

Zapisnik 22. redne seje (pdf)

Poslovno poročilo Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, realizacija prihodki 2008 (pdf), realizacija odhodki (pdf), poslovno poročilo2008 (pdf), seznam obveznosti 2008 (pdf), poročilo nadzornega odbora (pdf), predlog odloka o zaključnem računu (pdf)

predloga sklepa sprejemljivosti projekta Habestor Kraška vas z obrazložitvijo (pdf) , brošura (pdf)

Predlog sklepa za imenovanje člana v svet zavoda Gasilske enote Nova Gorica z obrazložitvijo (pdf)

Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica (pdf),

programa prenosa premoženja v upravljanje OŠ Miren s predlogom sklepa in osnutkom pogodbe o upravljanju,program prenosa (pdf), predlog sklepa (pdf), predlog pogodbe (pdf),

predloga sklepa o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine z obrazložitvijo (pdf),

predloga sklepa o odpisu amortizacije infrastrukture za leto 2008 družbi Vodovodi in kanalizacija d.d. z obrazložitvijo (pdf)

predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. 378/2, k.o. Bilje (pdf)

Skip to content