24. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek 07.07.2009 ob 18:00 uri

VABILO

na 24. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevicav torek 07.07.2009 ob 18.00 uriv prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 

 • Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 • Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 • Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2008,
 • Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2008,
 • Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2008
 • Obravnava in sprejem Letnega programa športa za leto 2009,
 • Obravnava in sprejem Letnega programa kulture za leto 2009,
 • Obravnava in sprejem sklepa o nakupu parcele 958/5 k.o. Miren,
 • Pobude in vprašanja.

Priloge:

 

 • Zapisnik 23. redne seje (pdf),
 • Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2008 (pdf-1) (pdf-2),
 • Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2008 (pdf) ,
 • Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2008 (pdf),
 • Letni programa športa za leto 2009 (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
 • Letni programa kulture za leto 2009 (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
 • Sklep o nakupu parcele 958/5 k.o. Miren (pdf) (pdf-2),
 • Obrazložitev poteka priprave OPN (pdf).
Skip to content