25. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 09.09.2009 ob 18:00 uri

VABILO

na 25. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 09.09.2009 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Pobude in vprašanja,
 4. Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica
 5. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
 6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren
 7. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna
 8. Obravnava poročila o polletni realizacija proračuna občine Miren-Kostanjevica,
 9. Obravnava in sprejem predlogov o razpolaganju s parcelama št. 908/4 in 908/5 obe k.o. Miren, delom parcele št. 547/1 k.o. Miren ter parcelama št. 133 in 1687/12 obe k.o. Sela na Krasu.

Priloge:

  • Zapisnik 23. redne seje (pdf) in 24. redne seje (pdf) ,
  • Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
  • Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,
  • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miren (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
  • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
  • Polletna realizacija proračuna (realizacija 1 (pdf), realizacija 2 (pdf)) z obrazložitvijo (pdf)
  • Predlogi sklepov o razpolaganju s parcelami v k.o. Miren (pdf) in k.o. Sela na Krasu (pdf) ,
Skip to content