27. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek 26.11.2009 ob 18:00 uri

VABILO

na 27. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v četrtek 26.11.2009 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Poročilo, razprava in sprejem predloga sklepov glede investicije »Spomenik braniteljem slovenske zemlje na Cerju«,
 1. Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega seta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov,
 1. Obravnava in sprejem predlogov sklepov o razpolaganju s premoženjem Občine Miren-Kostanjevica,
 2. Pobude in vprašanja.

Priloge:

  • Zapisnik 26. redne (pdf) in 9. izredne seje (pdf),
  • Poročilo in predlog sklepov glede investicije »Spomenik – muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju« poročilo 1. del (pdf), poročilo 2. del s sklepom (pdf), finančno poročilo (pdf)
  • Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroško (pdf)
  • Predlogi sklepov o razpolaganju s premoženjem občine:

Menjava parc. št. 1930/5 k.o. Opatje selo s parc. št. 2306/2 k.o. Opatje selo (pdf), program menjave (pdf)

Prodaja delov parcel št. 1797 in 1223, k.o. Sela na Krasu, (pdf), program prodaje (pddf)

Prodaja nepremičnine s parc. št. 252/1 k.o. Bilje, (pdf)

Prodaja nepremičnine s parc. št. 857/39 k.o. Vojščica, (pdf)

Prodaja nepremičnine s parc. št. 3737 in 1925/2 k.o. Opatje selo, (pdf) program prodaje (pdf)

Prodaja nepremičnine s parc. št. 15/23 k.o. Miren, (pdf) program prodaje (pdf)

Prodaja nepremičnine s parc. št. 2335 k.o. Vrtojba (pdf) program prodaje (pd)

Skip to content