28. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v ponedeljek 21.12.2009 ob 17:00 uri

 1. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,

v ponedeljek 21.12.2009 ob 17:00 uri

v prostorih Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu,
 1. Obravnava in sprejem rebalansa št. 1 za leto 2009,
 2. Obravnava programa zamenjave finančnega premoženja v družbi Vodi d.d. za premoženje v družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
 3. Obravnava predloga in sprejem sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Miren-Kostanjevica za leto 2010.

Priloge:

  • Zapisnik 27. Redne seje, (pdf)
  • predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu z obrazložitvijo, (pdf), obstoječi odlok (pdf), grafične priloge (pdf), stališča do pripomb (pdf)
  • Predlog rebalansa št. 1: (pdf)

Splošni del proračuna, (pdf)

Posebni del proračuna, (pdf)

Predlog sprememba odloka o proračunu za leto 2009, (pdf)

  • Program zamenjave finančnega premoženja v družbi Vodi d.d. za premoženje v družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. s predlogom sklepa (pdf) s programom menjave (pdf)
  • Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2010 z obrazložitvijo (pdf)
Skip to content