30. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 24.03.2010 ob 17:00 uri

VABILO

na 30. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 24.03.2010 ob 17.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Pobude in vprašanja.
 4. Obravnava poročila o opravljenem delu nadzornega odbora za leto 2009,
 5. Obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest-drugo branje,
 6. Obravnava in sprejem Predloga sprememb pravilnika o financiranju športa,
 7. Obravnava in sprejem Letnega programa športa za leto 2010,
 8. Obravnava in sprejem Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren-Kostanjevica,
 9. Potrditev uradnega prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Pri­morje d.d. Ajdovščina” v Mirnu,
 10. Prodaje zemljišč.

Priloge:

 • Zapisnik29. Redne seje (pdf)
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest-drugo branje (pdf) z obrazložitvijo (zaradi velikosti datoteke gradivo ni dosegljivo)
 • Predlog sprememb pravilnika o financiranju športa (pdf) z obrazložitvijo (pdf) tabele (pdf)
 • Predlog Letnega programa športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2010 (pdf) z obrazložitvijo (pdf)
 • Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo (pdf)
 • Poročila o opravljenem delu nadzornega odbora za leto 2009 ste prejeli na 29. redni seji
 • Program prodaje (pdf) in sklep o prodaji zemljišča s parc. št. 3660 in del 3651 obe k.o. Opatje selo (pdf)
Skip to content