31. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek 08.04.2010 ob 18:00 uri

VABILO

na 31. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v četrtek 08.04.2010 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Obravnava in sprejem Dopolnjenega osnutka regionalnega prostorskega načrta ČN ob Vrtojbici z okoljskim poročilom,
 4. Poročilo o delu OŠ Miren,
 5. Obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest-drugo branje,
 6. Obravnava in sprejem Letnega programa kulture v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2010,
 7. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o soglasju k dokončanju investicije »Spomenik – muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju«,
 8. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri parceli št. 1930/5 k.o. Opatje selo,
 9. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri parc. št. 683/1 k.o. Miren,
 10. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 600/1 k.o. Bilje,
 11. Pobude in vprašanja.

Priloge:

 • Osnutek zapisnika 30. redne seje (pdf)
 • Dopolnjen osnutek regionalnega prostorskega načrta ČN ob Vrtojbici z okoljskim poročilom – dopolnjen osnutek (pdf), obrazložitev dop, osnutka (pdf) grafika (pdf), zapisnik javne obravnave (pdf), obrazložitev (pdf), odlok (pdf)
 • Poročilo o delu OŠ Miren, obrazložitev (pdf), poročilo OŠ (pdf), plan nabav (pdf), plan investicijskega vzdreževanja (pdf)
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest-drugo branje (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,
 • Letni program kulture v občini Miren-Kostanjevica za leto 2010 (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
 • Predlog sklepa o soglasju k dokončanju investicije »Spomenik – muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju« (pdf)z viri financiranja na dan 31.12.2009 (pdf)
 • Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri parc. št. 1930/5 k.o. Opatje selo, (pdf)
 • Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri parc. št. 683/1 k.o. Miren, (pdf)
 • Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 600/1 k.o. Bilje (pdf)
Skip to content