32. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 26.05.2010 ob 18:00 uri

VABILO

na 32. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 26.05.2010 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila Občine Miren-Kostanjevica za leto 2009,
 4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica,
 5. Obravnava in sprejem predloga Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren – Kostanjevica,
 6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica,
 7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
 8. Obravnava in sprejem mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica,
 9. Prodaje zemljišč,
 10. Pobude in vprašanja.


Priloge:

 • Zapisnik 31. redne seje (pdf) in 10. izredne seje (pdf) ,
 • Poslovno poročilo Občine Miren-Kostanjevica za leto 2009, poslovno poročilo (pdf), splošni del (pdf), posebni del (pdf)
 • Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica z obrazložitvijo, (pdf)
 • Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren – Kostanjevica z obrazložitvijo(pdf)
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica z obrazložitvijo in neuradno prečiščenim besedilom, (pdf)
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica z obrazložitvijo in neuradno prečiščenim besedilom, (pdf)
 • Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Kozara z obrazložitvijo, (pdf)
 • Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 649/13 k.o. Miren,(pdf)
 • Predlog sklepa o menjavi občinskih nepremičnin s parc. št. 476/7 in 476/5 k.o. Opatje selo za parc. št. 3602/2, 243/1 in 243/5 vse k.o. Opatje selo, (pdf) , program menjave (pdf)
 • Predlog sklepa o menjavi občinske nepremičnine s parc. št. 2291/1 za nepremičnino s parc. št. 633, vse k.o. Opatje selo (pdf), program menjave (pdf)
 • Informacija o prijavi Komisiji za preprečevanje korupcije RS in odgovorom občine (pdf)
Skip to content