4. IZREDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ponedeljek 18.02.2008 ob 18:00 uri

VABILO

na 4. izredno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v ponedeljek 18.02.2008 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
  3. Obravnava primerjalne študije Čiščenje komunalnih odpadnih voda naselij Miren in Orehovlje in obravnava dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta za realizacijo projekta »Izgradnja skupne čistilne naprave Vrtojba Miren z dograditvijo kanalizacijskega sistema«,
  4. Obravnava in sprejem mnenja k imenovanju direktorja Ljudske univerze Nova Gorica.

Priloge:

  • Izvleček primerjalne študije, izdelovalec Hydrotech št. S-453/08 iz januarja 2008, – (pdf)
  • Osnutek dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta za realizacijo projekta »Izgradnja skupne čistilne naprave Vrtojba

Miren z dograditvijo kanalizacijskega sistema«, – (pdf)

  • Predlog sklepa o pričetku aktivnosti za izdelavo in sprejem regionalnega prostorskega načrta, – (pdf)
  • Predlog sklepa za soglasje z vsebino osnutka dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta, – (pdf)
  • Predlog mnenja k imenovanju direktorja Ljudske univerze Nova Gorica, – (pdf)
Skip to content