5. IZREDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v ponedeljek 31.03.2008 ob 18:00 uri

VABILO

na 5. izredno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v ponedeljek 31.03.2008 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
  3. Obravnava in sprejem predloga proračuna občine Miren-Kostanjevica (prvo branje),
  4. Obravnava in sprejem sklepa o začasnem financiranju Občine Miren-Kostanjevica.

Priloge:

  • Proračunsko gradivo za leto 2008 obsega:

– I. Splošni del proračuna (pdf)

– II. Posebni del proračuna (pdf) z obrazložitvijo (pdf),

– III. Načrt razvojnih programov (pdf) z obrazložitvijo (pdf),

– Letni program prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, (pdf)

– Predlog odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, (pdf)

– Kadrovski načrt (gradivo ste prejeli za 10. redno sejo), (pdf)

– Plan financiranja KS v letu 2008 (gradivo ste prejeli za 10. redno sejo) (pdf).

  • Sklep o začasnem financiranju Občine Miren-Kostanjevica v obdobju 01.04.08 – 31.05.08 . (pdf)
Skip to content