9. IZREDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek 12.11.2009 ob 19:00 uri

VABILO

na 9. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,

v četrtek, 12.11.2009 ob 19:00 uri

v prostorih Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Miren – Kostanjevica za obdobje 1986 – 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana občine Miren – Kostanjevica za obdobje 1986 – 1990 (Uradno glasilo št. 15/97).

Priloge:

– usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Miren – Kostanjevica za obdobje 1986 – 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana občine Miren – Kostanjevica za obdobje 1986 – 1990 (Uradno glasilo št. 15/97) (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,

– grafični del (pdf)

– predlog sklepa (pdf).

Skip to content