Mandatno obdobje 2010 – 2014

Člani

Silvester Medvešček Miren SDS
Mojca Merkun
Vrtoče
SD
Mauricij Humar Miren
Nova Slovenija
Peter Budin
Miren
SLS
Aleš Batistič
Miren neodvisna lista
Benjamin Klančič
Bilje
SDS
Matjaž Nemec
Bilje
SD
Stanko Mužina
Orehovlje
Nova Slovenija
Suzana Černe nasledila Vičič Fabjana Orehovlje
neodvisna lista
Branko Orel
Bilje
DeSUS
Zvonko Ferfolja
Korita na Krasu
LDS
Stojan Cotič
Opatje selo
SDS
Vojko Urdih
Kostanjevica na K.
SD
Tihomil Pahor
Kostanjevica na K.
neodvisna lista
Leopold Blažič
Sela na Krasu
DeSUS

 

Delovna telesa občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Branko Orel – predsednik
Maurricij Humar
Stojan Cotič
Matjaž Nemec
Suzana Černe

Statutarno – pravna komisija
Vojko Urdih- predsednik
Istok Saunig
Katja Pregelj
Stojan Cotič
Matjaž Nemec

Odbor za gospodarstvo in proračun
Peter Budin – predsednik
Zvonko Ferfolja
Branko Orel
Mauricij Humar
Mojca Merkun

Odbor za okolje in prostor
Suzana Černe – predsednik
Branko Orel
Aleš Batistič
Benjamin Klančič
Sanja Černic
Stojan Cotič
Jelka Majcen

Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo
Mauricij Humar – predsednik
Matjaž Nemec
Aleš Batistič
Otmar Komel
Ivana Kosta
Peter Fabjan
Stanko Mužina

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo
Leopold Blažič – predsednik
Silvester Medvešček
Stojan Cotič
Gordana Vičič
Nives Urdih

Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja
Silvester Medvešček – predsednik
Leopold Blažič
Zvonko Ferfolja
Stanko Mužina
Sebastjan Budin
Cvetko Dominko
Anreja Baša

Odbor za turizem
Stojan Cotič – predsednik
Tihomil Pahor
Suzana Černe
Benjamin Klančič
Stanko Mužina
Jožefa Nemec
Iduna Bernardis

Odbor za mladinska vprašanja
Tihomil Pahor – predsednik
Aleš Batistič
Vojko Urdih
Mauricij Humar
Martina Žnidar
Jasna Stanič
Marko Slivnik

Komisija za sodelovanje s sosednjimi občinami in mednarodno sodelovanje
Zvonko Ferfolja – predsednik
Mojca Merkun
Ida Kocjančič
Silvester Medvešček
Stanko Mužina

Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskih glasil
Peter Budin – predsednik
Ivana Kosta
Suzana Černe
Erika Ušaj Nemec
Mojca Dolinšek
Nadzorni odbor
Matej Eler
Dimitrij Pregelj
Nataša Silič
Anica Trampuž
Magda Zorn

Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov
Župan, Zlatko Martin Marušič
Komandir Policijske postaje Šempeter pri Gorici, Kristjan Mlekuš
predstavnik Občinskega sveta, Zvonko Ferfolja
tajnik občine, Aleš Vodičar
predstavnik volilne enote Miren, Roman Tomšič
predstavnik volilne enote Bilje, Jože Bezjak
predstavnik volilne enote Kostanjevica na Krasu, Mirjan Pahor
Ravnateljica OŠ Miren, Danijela Kosovelj
Poveljnik CZ, Peter Milanič
Vodja medobčinske uprave, Tadej Mori

 

Zapisniki sej

 

Gradiva za seje

Skip to content