1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki traja do 8. avgusta 2014 do 14. ure

V Mirnu, 31.7.2014

Številka: 9000-6/2014-1

 

 

Svetnikom Občine Miren-Kostanjevica

 

 

V A B I L O

 

k sodelovanju na 1. dopisni seji občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Dnevni red:

  1. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

Priloženo gradivo obsega:

grafični prikaz parc. št. 254/6 k.o. Orehovlje

grafični prikaz parc. št. 254/7 k.o. Orehovlje

grafični prikaz parc. št. 261/0 k.o. Orehovlje

 

 

 

Dopisna seja bo trajala do 8. avgusta 2014 do 14:00 ure.

Glasujete lahko tako, da na naslov občine pošljete, ali osebno prinesete, izpolnjeno in podpisano glasovnico, z osebnim telefonskim glasovanjem, na telefon 05 330 46 70 ali glasovanjem po elektronski pošti na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Skip to content