1. REDNA SEJA – KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 09.11.2010 ob 18 uri

Na podlagi 7. člena Poslovnika občinskega sveta občine

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008)

 

SKLICUJEM

 

 1. konstitutivno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 09.11.2010 ob 18.00 uri

v sejni sobi občine Miren-Kostanjevica

 

Dnevni red:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
 2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
 5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana.
 6. Slovesna prisega župana.
 7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Navodilo:

Novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

 

Priloge:

 • Poročilo občinske volilne komisije (dosegljivo v rubriki lokalne volitve 2010)
 • Priročnik o delu občinskega sveta.
 • Statut občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007).
 • Poslovnik občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008).
 • Omejitve za občinske funkcionarje po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ter po zakonu o lokalni samoupravi.
 • Dopis Narodne in univerzitetne knjižnice o predvolilnem gradivu.
 • Obrazec za vpis podatkov.
Skip to content