10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 22.11.2011 ob 18 uri

VABILO

na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v torek 22.11.2011 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročilo župana, predsednikov delovnih teles občinskega sveta in članov svetov zavodov,
 3. Predlog Odloka o regionalnem prostorskem načrtu „Čistilna naprava ob Vrtojbici“
 4. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2010,
 5. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratnidenarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren Kostanjevica,
 6. Predlog Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Miren-Kostanjevica,
 7. Predlog Odloka o obveznih ravnanjih lastnikov in skrbnikov psov,
 8. Razpolaganje s stvarnim premoženjem,
 9. zavrnitev prodaje nepremičnine s parc. št. 451/5 k.o. Miren,
 10. Pobude in vprašanja.

 

Priloge:

Poročilo o delu, dogodkih in investicijah za obdobje september – november 2011 (pdf)

Poročilo o realiziranih sklepih in pobudah v mandatu 2010 – 2014 (pdf)

 • Osnutek zapisnika 9. (pdf) in osnutek popravljenega zapisnika 8. redne seje (pdf) ,
 • Predlog usklajenega predloga Odloka o regionalnem prostorskem načrtu „Čistilna naprava ob Vrtojbici“ z obrazložitvijo (pdf) s prilogami: mnenje ARSO (pdf), sklep vlade (pdf), poročilo Odbora za okolje in prostor (pdf)
 • Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2010 (pdf),predlog finančnega načrta 2012, 2013 (pdf)
 • Predlog pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratnidenarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren Kostanjevica z obrazložitvijo (pdf), poročilo Statutarno pravne komisije (pdf)
 • Predlog Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo (pdf), seznam gostinskih lokalov (pdf), pravilnik o merilih (pdf), zakon o gostinstvu (pdf)
 • Predlog Odloka o obveznih ravnanjih lastnikov in skrbnikov psov z obrazložitvijo (pdf)
 • Predlog Sklepa o zavrnitvi prodaje dela parcele št. 451/5 k.o. Miren z obrazložitvijo (pdf)
Skip to content