11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 14.12.2011 ob 18 uri

VABILO

na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v sredo 14.12.2011 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročilo župana, predsednikov delovnih teles občinskega sveta in članov svetov zavodov, pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta in odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta
 3. Pobude in vprašanja
 4. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2010
 5. Imenovanje člana v svet zavoda sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Nova Gorica,
 6. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2011,
 7. PredlogSklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren Kostanjevica,

 

Priloge:

 • Osnutek zapisnika 10. redne seje, (pdf)

. Pregled sprejetih sklepov in podanih pobud občinskega sveta v mandatu 2010 – 2014 (pdf)

 • Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2010, (pdf)
 • Predlog sklepa o imenovanje člana v svet zavoda sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Nova Gorica, (pdf)
 • Gradivo za spremembo Odloka o proračunu za 2011- rebalans:

– Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2011,(pdf)

– Splošni del proračuna za leto 2011,(pdf)

– posebni del proračuna za leto 2011, (pdf)

– Načrt razvojnih programov za leti 2011-2014, (pdf)

– Kadrovski načrt za leti 2011, 2012 (pdf)

– Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun. (pdf)

 • PredlogSklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren Kostanjevica z obrazložitvijo (pdf)
Skip to content