12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek 31.1.2012 ob 18 uri

VABILO
na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica
v torek 31.1.2012 ob 18.00 uri
v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica


Predlagan je naslednji DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Poročilo župana, predsednikov delovnih teles občinskega sveta in članov svetov zavodov in odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta
3. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta
4. Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta za leto 2012
5. Odlok o cestah – prva obravnava
6. Seznanitev z odgovori na pobude zbora občanov Krajevne skupnosti Miren
7. Pobude in vprašanja.

Priloge:

• Osnutek zapisnika 11. redne seje, (pdf)
• odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta (pdf)
• pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta (pdf)
• Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta za leto 2012, (pdf)
• Predlog Odloka o cestah z obrazložitvijo, (pdf)
• Zakon o cestah (objavljen pri odloku)

• odgovori župana na pobude zbora občanov Krajevne skupnosti Miren, (pdf)
• sprejeti sklepi zbora občanov KS Miren

– Poročilo 3. seje Statutarno-pravne komisije (pdf)

Skip to content