14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjeivca, v torek 27.3.2012 ob 18. uri

VABILO

na 14. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v torek 27.3.2012 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 13 redne seje

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta

 

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) sprejeti sklepi

 

 1. Predlog za imenovanje kandidata za člane Razvojnega sveta regije,

(pdf) Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta regije

(pdf) Predlog sklepa o imenovanju namestnika predsednika Statutarno-pravne komisije

 

 1. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2011,

(pdf) Poročilo policije

(pdf) Predlog sklepa

 1. Delovanje LAS-a JZ dela Severne Primorske,

(pdf) Poročilo LAS-a JZ dela severne primorske za 2011

(pdf) Plan LAS-a za 2012

(pdf) predlog sklepa

 1. Predlog sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu za leto 2012,

(pdf) Sklep

(pdf) Poročilo Odbora za zdravstvo in socialno varstvo

 1. Predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica

(pdf) Predlog pravilnika

(pdf) Poročilo Statutarno-pravne komisije

(pdf) Poročilo Odbora za zdravstvo in socialno varstvo

 1. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica

(pdf) Predlog pravilnika

(pdf) Poročilo Statutarno-pravne komisije

(pdf) Poročilo Komisije za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo

 1. Predlog Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica,

(pdf) Predlog pravilnika

(pdf) Poročilo Statutarno-pravne komisije

(pdf) Poročilo Komisije za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo

 1. Predlog Letnega program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2012

(pdf) Letni program športa

(pdf) Poročilo Komisije za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo

 

 1. Obvestilo Ministrstva za finance o sklepu Vlade Republike Slovenije

(pdf) obvestilo

(pdf) predlog sklepa

 

 1. Predlog sprememb in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2012

(pdf) Spremembe in dopolnitve načrta

(pdf) Poročilo Odbora za okolje in prostor

 

 1. Pobude in vprašanja
Skip to content