15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek 24.4.2012 ob 18. uri

VABILO

na 15. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v torek 24.4.2012 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 14 redne seje

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta (pdf)

 

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) sprejeti sklepi

 

 

 1. Predlog Tarifnega sistema za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin,

(pdf) predlog tarifnega sistema, izračun 1 (pdf), izračun 2 (pdf)

poročilo odbora (pdf)

 1. Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

(pdf) predlog tehničnega pravilnika

poročilo odbora (pdf)

 1. Predstavitev delovanja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica,

(pdf) Letno poročilo za 2011, predlog sklepa (pdf)

 

 1. Obrazložitev cene storitve pomoči na domu za leto 2012,

(pdf) obrazložitev cene, priloga (pdf)

 1. Predlog odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica:
 2. a) (pdf) Predlog odloka

poročilo odbora (pdf)

 

 1. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva goriške

(pdf) Poslovno poročilo za 2011

(pdf) Finanči plan 2012

(pdf) Predlog sklepa

 1. Predstavitev predlogov možnih lokacij za prodajo domačih izdelkov v Mirnu

(pdf) predlogi za lokacije, graficna priloga (pdf)

poročilo odbora (pdf)

 1. Pobude in vprašanja

 

Priloge so objavljene na spletnem portalu Občine Miren-Kostanjevica v rubriki Občinski svet na naslednji povezavi:

www.miren-kostanjevica.si/obcina/obcinski-svet/mandatno-obdobje-2010-2014/

V skladu z zakonodajo pošiljamo še Poslovno poročilo občine Miren-Kostanjevica za leto 2011, ki bo obravnavano na 16. redni seji. (pdf)

Skip to content