16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 30.5.2012 ob 18. uri

VABILO

na 16. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 30.5.2012 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 15 redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf),

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 15. redne seje (pdf)

  1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 15. redne seje

  1. Pobude in vprašanja
  2. Predlog odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – druga obravnava

(pdf) Predlog odloka

  1. Letno poročilo Občine Miren-Kostanjevica za leto 2011,

(pdf) Letno poročilo za 2011, (pdf) predlog sklepa

(pdf) Poročilo NO

(pdf) Poročilo o nadzoru KUC 1. faza

(pdf) Poročilo o nadzoru razpolaganja s premoženjem

(pdf) Poročilo o nadzoru – Področje 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

  1. Letno poročilo Osnovne šole Miren,

(pdf) Letno poročilo OŠ Miren za 2011, predlog sklepa (pdf)

  1. Sprejem uradnega prečiščenega besedila – Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica – skrajšani postopek

(pdf) predlog pravilnika

Skip to content