17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 27.6.2012 ob 18. uri

VABILO

na 17. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 27.6.2012 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 16 redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf),

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) ( pdf) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 16. redne seje

  1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 16. redne seje

  1. Predinvesticijska zasnova investicijskega projekta oziroma operacije “Oskrba s pitno vodo obale in Krasa”,

(pdf) Povzetek PIZ projekta “Oskrba s pitno vodo obale in Krasa”

(pdf) predlog sklepa

  1. Poročilo o delu LUNG za leto 2011

(pdf) predlog sklepa

(pdf) poročilo

  1. Sprejem predloga Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica

(pdf) predlog pravilnika

(pdf) poročilo statutarno pravne komisije

  1. Soglasje k pristopu Občine Vipava k organu skupne občinske uprave Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren-Kostanjevica

(pdf) predlog sklepa o soglasju k pristopu občine Vipava

(pdf) sklep občine Vipava

 

  1. Pobude in vprašanja
Skip to content