18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek 17.7.2012 ob 18. uri

VABILO

na 18. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v torek 17.7.2012 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 17 redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana,(pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov (pdf)

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 17. redne seje (pdf)

  1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 17. redne seje

  1. Pobude in vprašanja
  2. Predinvesticijska zasnova investicijskega projekta oziroma operacije “Oskrba s pitno vodo obale in Krasa”,

(pdf) Povzetek PIZ projekta “Oskrba s pitno vodo obale in Krasa”

(pdf) Predlog sklepa

(pdf) poročilo odbora za gospodarstvo in proračun

  1. Predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica

(pdf) predlog pravilnika

(pdf) poročilo odbora za kulturo, (pdf) poročilo statutarno pravne komisije

  1. Predstavitev osnutka scenarija za vsebino Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju

(pdf) osnutek scenarija za vsebino Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju

(pdf) zgibanka maj 2011, (pdf) zgibanka september 2011

  1. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2011 in 2012

(pdf) Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

(pdf) Poročilo odbora za okolje in prostor

Skip to content