22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 30.1.2013 ob 18. uri

VABILO

na 22. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 30.1.2013 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 21. redne seje

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov; poročilo članice Sveta zavoda Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (txt)

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 20. redne seje (pdf)

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

Pregled realizacije sprejetih sklepov 20. redne seje (pdf)

 1. Pobude in vprašanja.
 2. Mnenje k imenovanju direktorja LUNG

(pdf) predlog sklepa, (pdf) vloga sveta zavoda LUNG-a

 1. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013,

– Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 (pdf),

– obrazložitev (pdf)

– splošni del proračuna za leto 2013 (pdf),

– posebni del proračuna za leto 2013 (pdf),

– načrt razvojnih programov za leta 2013-2016 (pdf),

– načrt stvarnega premoženja 2013 in 2014 (pdf),

– kadrovski načrt 2013-2014 (pdf).

-plan financiranja KS (pdf), dodelitev sredstev KS (pdf)

 1. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014,

– Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 (pdf),

– obrazložitev (pdf)

– splošni del proračuna za leto 2014 (pdf),

– posebni del proračuna za leto 2014 (pdf),

– načrt razvojnih programov za leta 2013-2016 (pdf),

– načrt stvarnega premoženja 2013 in 2014 (pdf),

– kadrovski načrt 2013-2014 (pdf)

-plan financiranja KS (pdf), dodelitev sredstev KS (pdf)

 1. Predlog sklepov o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

(pdf) predlog sklepa za parc. v k.o. Bilje,

(pdf) predlog sklepa za parc. v k. o. Nova vas

(pdf) predlog sklepa za parc. v k.o. Vojščica

 1. Plan dela občinskega sveta Miren-Kostanjevica za leto 2013

(pdf) predlog plana dela in terminskega koledarja sej OS 2013

 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

(pdf) predlog sklepa, (pdf) poročilo

 1. Seznanitev občinskega sveta s sklepi zbora občanov Krajevne skupnosti Bilje.

(pdf) zapisnik, (pdf) odgovori na sklepe, (pdf), strokovno mnenje o umestitvi bioplinarne v prostor

odgovori na sklepe 2. del (pdf)

Skip to content