23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 13.3.2013 ob 18. uri

VABILO

na 23. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 13.3.2013 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

Zapisnik 22. redne seje (pdf)

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana, (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 22. redne seje (pdf)

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

Pregled realizacije sprejetih sklepov 22. redne seje (pdf), priloga 1 (pdf), priloga 2 (pdf)

 

 1. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica za leto 2012

(pdf) poročilo SOU


 1. Predlog dopolnjenega Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013,

– Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 z obrazložitvijo spememb (pdf),

– obrazložitve (pdf),

– splošni del proračuna za leto 2013 (pdf),

– posebni del proračuna za leto 2013 (pdf),

– načrt razvojnih programov za leta 2013-2016 (pdf),

– načrt stvarnega premoženja 2013 in 2014 (pdf),

– kadrovski načrt 2013-2014 (pdf),

– plan financiranja KS (pdf), dodelitev sredstev KS (pdf).

– poročilo odbora za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja (pdf)

– poročilo odbora za okolje in prostor (pdf)

– poročilo odbora za zdravstvo in socialno varstvo (pdf)

– poročilo odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

– poročilo odbora za mladinska vprašanja (Pdf)

– poročilo odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo (pdf)

 

 1. Predlog dopolnjenega Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014,

– Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 z obrazložitvijo spememb (pdf),

– obrazložitve (pdf)

– splošni del proračuna za leto 2014 (pdf),

– posebni del proračuna za leto 2014 (pdf),

– načrt razvojnih programov za leta 2013-2016 (pdf),

– načrt stvarnega premoženja 2013 in 2014 (pdf),

– kadrovski načrt 2013-2014 (pdf)

– plan financiranja KS (pdf), dodelitev sredstev KS (pdf).

 1. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica

(pdf) predlog odloka, (povezava) sprejet odlok

 

 1. Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2013

(pdf) predlog letnega programa športa za 2013

– (pdf) poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo

 

 1. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2013

(pdf) predlog sklepa o soglasju k ceni

(pdf) poročilo Odbora za zdravstvo in socialno varstvo

 

 1. Predlog sklepov o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

(pdf) predlog sklepa za parc. v k.o. Bilje,

 1. Pobude in vprašanja.
Skip to content