25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 19.6.2013 ob 18. uri

VABILO

na 25. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 19.6.2013 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 24. redne seje, (pdf) 2. izredna seja

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 24. redne seje (pdf)

  1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 24. redne seje

 

  1. Pobude in vprašanja
  2. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2012,

(pdf) Poročilo policije, (pdf) predlog sklepa, (pdf) poročilo varnostni sosvet

  1. Poslovno poročilo za 2012

(pdf) Poslovno poročilo objavljeno v sklopu 24. redne seje OS,

(pdf) poročilo NO zaključni račun, (pdf) poročilo izobraževanje, (pdf) poročilo KS, (pdf) poročilo Lasec Breg,

 

  1. Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi skupne liste kandidatov

(pdf) liste kandidatov, (pdf) predlog sklepa, (pdf) sprejet odlok, (pdf) glasovnica, (pdf) poročilo komisije za mandatna vprašanje, volitve inimenovanja

 

  1. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. – druga obravnava

(pdf) predlog odloka za drugo branje, (pdf) pripombe občin k predlogu odloka, (pdf) sklep sveta regije, (pdf) poročilo odbora za gospodarstvo in proračun

Skip to content