26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 4.9.2013 ob 18. uri

VABILO

na 26. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 4.9.2013 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 25. redne seje,

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta (pdf)

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 25. redne seje (na 25. redni seji niso bile podane pobude)

  1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 25. redne seje

  1. Prenehanje članstva v Statutarno-pravni komisiji in imenovanje novega člana Statutarno-pravne komisije

Predlog sklepa (pdf), poročilo komisije za mandatna vprašanje volitve in imenovanja (pdf)

  1. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

Predlog sklepa (pdf), poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (pdf)

  1. Pripojitev Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica k Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,

(pdf) Predlog sklepa, (pdf) elaborat združitve

  1. Občinski prostorski načrt

(pdf) predlog odloka OPN, predlog sklepa (pdf),poročilo odbora za okolje in prostor (pdf)

  1. Določitev cen programov predšolske vzgoje v vrtcih

Predlog sklepa (pdf), Poročilo odbora (pdf)

  1. Predlog sklepov o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

(pdf) predlog sklepa za parc. v k.o. Vojščica, (pdf) predlog sklepa za parc. v k.o. Miren

  1. Pobude in vprašanja
Skip to content