3. IZREDNA SEJA Občine Miren-Kostanjevica, v ponedeljek 28.4.2014 ob 18. uri

VABILO

na 3. izredno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v ponedeljek 28.4.2014 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

  1. Obravnava IP Kulturno upravni center II. Faza 1. in 2. Etapa

Predlog IP (pdf), sklep o potrditvi (pdf)

  1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014

– Predlog spremembe Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 z obrazložitvijo spememb (pdf),

– splošni del proračuna za leto 2014 (pdf),

– posebni del proračuna za leto 2014 (pdf),

– načrt razvojnih programov za leta 2013-2016 (pdf),

– načrt stvarnega premoženja 2013 in 2014 (pdf)

– sprememba kadrovskega načrta za 2014 (pdf),

Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

  1. Predlog sklepov o pridobitvi in prekinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

predlog sklepa za parc. v k.o. Vojščica (pdf), predlog sklepa za parc. v k.o. Kostanjevica na Krasu (pdf), predlog sklepa za parc. v k.o. Opatje selo (pdf).

Skip to content