3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 25.1.2011 ob 18 uri

VABILO

na 3. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 25.01.2011 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročilo župana,
  3. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine,
  4. Imenovanje članov v svete javnih zavodov in javnih podjetij,
  5. Pobude in vprašanja.

 

 

Priloge:

  • Zapisnik 2. redne seje, (pdf)
  • Predlogi sklepov o imenovanjih stalnih delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora za mandat 2010-2014 z obrazložitvijo, (pdf)
  • Predlogi sklepov o imenovanjih članov v svetih zavodov in javnih podjetij (pdf) – dopolnitev (pdf)
Skip to content