32. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 9. julija 2014 ob 18. uri

VABILO

na 32. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 9.7.2014 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 31. redne seje,

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana, zapisnik zbora občanov KS Miren

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 31. redne seje (pdf)

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 31. redne seje.

 

 1. Poročilo o delu OŠ Miren

(pdf) Poročilo o delu

 

 1. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica,

(pdf) Poročilo policije

(pdf) Poročilo o varnostnih razmerah za leto 2014

(pdf) Poročilo Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov

 1. Poročilo o delu RRA severne Primorske regijske razvojne agencije d.o.o. za leto 2013,

(pdf) Poročilo o delu

 

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

(pdf) predlog sprememb odloka z obrazložitvijo za drugo branje

 1. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Miren-Kostanjevica,

(pdf) predlog sprememb statuta z obrazložitvijo

sprejet statut (povezava), poročilo Statutarno-pravne komisije (pdf)

 1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

(pdf) predlog sprememb poslovnika z obrazložitvijo

sprejet poslovnik (povezava), poročilo Statutarno-pravne komisije (pdf)

 1. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Miren-Kostanjevica – prvo branje

(pdf) predlog odloka z obrazložitvijo

Priloga 1 – prostori namenjeni prodaji

Priloga 2 – vloga za izdajo soglasja

poročilo Komisije za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja, poročilo Odbora za okolje in prostor

 

 1. Pobude in vprašanja
Skip to content