33. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 10.9.2014 ob 18. uri

VABILO

na 33. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 10.9.2014 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 32. redne seje in zapisnik 1. dopisne seje (pdf)

 

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

 1. Poročila
 1. poročilo župana (pdf)
 2. poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta
 3. poročila članov svetov zavodov
 4. odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 32. redne seje (pdf)
 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta

Pregled realizacije sprejetih sklepov 32. redne seje.

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Goric

predlog sprememb odloka z obrazložitvijo za drugo branje

mnenje MONG

 1. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Miren-Kostanjevica

predlog sprememb statuta z obrazložitvijo

 

 1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

predlog sprememb poslovnika z obrazložitvijo

 

 1. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Miren-Kostanjevica – drugo branje

predlog odloka z obrazložitvijo

Poročilo Komisija za kmetijska vprašnja in razvoj podeželja

 1. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren-Kostanjevica za volilno leto 2014

predlog sklepa z obrazložitvijo

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miren Kostanjevica za leto 2014

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miren-Kostanjevica za obdobje od 01.01.2014 do 30.06.2014,

splošni del realizacije

posebni del realizacije

 

 1. Pobude in vprašanja
Skip to content