4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 16.3.2011 ob 18 uri

VABILO

na 4. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 16.03.2011 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Predstavitev opozicije,
 4. Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica za leto 2011,
 5. Obravnava in potrditev stališč do pripomb na razgrnjeni dopolnjen osnutek OPN (občinski prostorski načrt),
 6. Predlog sklepa o podaljšanju začasnega financiranja v obdobju april – maj 2011,
 7. Predlogproračuna za leto 2011,
 8. Predlogproračuna za leto 2012,
 9. Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2011,
 10. Predlogsklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih,
 11. Pobude in vprašanja.

 

Priloge:

 • Zapisnik 3. redne seje, (pdf)
 • Gradivo predstavitev opozicije (pdf)
 • Plan dela in terminski koledar sej 2011, (pdf)
 • Predlog sklepa potrditvi stališč z obrazložitvijo:

Stališča do pripomb na razgrnjeni dopolnjen osnutek OP(člani Odbora za okolje in prostor so gradivo že prejeli), (pdf)

Predlog sklepa o sprejemu stališč do pripomb, (pdf)

Stališče glede fotovoltaike (gradivo boste prejeli po e-pošti).

 • Predlog sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Miren-Kostanjevica v obdobju april – maj 2011 (pdf) z obrazložitvijo (pdf)
 • Proračunsko gradivo:

Splošni in posebni del osnutka proračuna z obrazložitvami za leto 2011, – splošni del (pdf), posebni del (pdf), obrazložitve (pdf)

NRP 2011-2014 z obrazložitvijo, (pdf)

Odlok o proračunu za leto 2011 (pdf)

Kadrovski načrt 2011, 2012, (pdf)

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine 2011, 2012, (pdf)

Plan financiranja KS za leto 2011 in 2012 (pdf), (pdf)

Sklep o javni razpravi predloga proračuna za leto 2011 (Pdf)

Splošni in posebni del osnutka proračuna z obrazložitvami za leto 2012, splošni del (pdf), posebni del (pdf), Obrazložitve (pdf)

Odlok o proračunu za leto 2012 (pdf)

Sklep o javni razpravi predloga proračuna za leto 2012. (pdf)

 • Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2011 (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
 • Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih (pdf) z obrazložitvijo (pdf), priloga (pdf)
Skip to content