5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 13.4.2011 ob 18 uri

VABILO

na 5. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 13.04.2011 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročilo župana, predsednikov delovnih teles občinskega sveta in članov svetov zavodov
 3. Pobude in vprašanja
 4. Obravnava in potrditev stališč do pripomb na razgrnjeni dopolnjen osnutek OPN (občinski prostorski načrt – nadaljevanje točke iz 4. seje OS)
 5. Obravnava predloga odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v občini Miren-Kostanjevica (prvo branje)
 6. Informacija o poslovnem poročilu za 2010
 7. Obravnava predloga sklepa o zavrnitvi prodaje dela parcele št. 653/1 k.o. Miren in o odkupu parcele št. 394/1 k.o. Bilje (ekološki otok).

 

Priloge:

 • Gradivo za 4. točko (ste prejeli kot gradivo 4. redne seje):

Stališča do pripomb na razgrnjeni dopolnjen osnutek OPN

Predlog sklepa o sprejemu stališč do pripomb

Stališče glede fotovoltaike

 • Predlog odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v občini Miren-Kostanjevica (pdf) z obrazložitvijo (pdf)
 • Izvleček tehničnih izhodišč za izdelavo akta in izvedbo razpisa za oddajo koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v občini Miren-Kostanjevica (pdf)
 • Poslovno poročilo za leto 2010 – splošni del (pdf), posebni del (pdf), poslovno poročilo (pdf).
 • Predlog sklepa o zavrnitvi prodaje dela parcele 653/1 k.o. Miren (pdf)
 • Predlog sklepa o odkupu parcele 394/1 k.o. Bilje (pdf)
 • Poročila političnih strank in neodvisnih list o volilni kampanji za lokalne volitve 2010.
Skip to content