6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 18.5.2011 ob 18 uri

VABILO

na 6. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 18.05.2011 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročilo župana, predsednikov delovnih teles občinskega sveta in članov svetov zavodov,
 3. Dopolnjeni predlogproračuna za leto 2011,
 4. Dopolnjeni predlogproračuna za leto 2012,
 5. Predlog Letnega programa športa za 2011,
 6. Predlog Letnega programa kulture za 2011,
 7. Pobude in vprašanja.

 

Priloge:

 • Zapisnik 4. (pdf) in 5. redne seje, (pdf)
 • Proračunsko gradivo:

Opredelitev do stališč in pripomb na predlog proračuna za leti 2011 in 2012, (pdf)

Splošni in posebni del osnutka proračuna z obrazložitvami za leto 2011, splosni (pdf), posebni (pdf)

NRP 2011-2014 z obrazložitvijo, (pdf), obrazložitve (pdf)

Odlok o proračunu za leto 2011, (pdf)

Kadrovski načrt 2011, 2012, (pdf)

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine 2011, 2012, (pdf)

Plan financiranja KS za leto 2011 in 2012, (pdf), (pdf)

Splošni in posebni del osnutka proračuna z obrazložitvami za leto 2012, splošni (pdf), posebni (pdf), obrazložitve (pdf)

Odlok o proračunu za leto 2012. (pdf)

 • Letni program športa za 2011 z obrazložitvijo, (pdf) (pdf)
 • Letni program kulture za 2011 z obrazložitvijo. (pdf) (pdf)
Skip to content