7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 21.6.2011 ob 18 uri

VABILO

na 7. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 21.06.2011 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Kadrovske zadeve:

2.a. Podaja soglasja k imenovanju direktorja Imenovanje direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,

2.b. Podaja soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica,

 1. Poročilo župana, predsednikov delovnih teles občinskega sveta in članov svetov zavodov,
 2. Pobude in vprašanja,
 3. Obravnava sprememb in dopolnitve odloka o Goriški knjižnici,
 4. Varnostno poročilo za leto 2010,
 5. Občinski program varnosti OPV,
 6. Sklepo ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v občini Miren-Kostanjevica,
 7. Poročilo o delovanju PGD Kostanjevica na Krasu,
 8. Predstavitev Civilne zaščite s poročilom občinske uprave in CZ o zadnjih poplavah,
 9. Poročilo o stanju projekta KUC Miren I. faza.

 

 

Priloge:

 • Zapisnik 6. redne seje, (pdf)
 • Predlog sklepa soglasja k imenovanju direktorja Imenovanje direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (pdf)
 • Predlog sklepa soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (pdf)
 • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Goriški knjižnici, (pdf)
 • Varnostno poročilo za leto 2010, (pdf)
 • Predlog Občinskega programa varnosti –OPV, (pdf)
 • Poročilo o delovanju PGD Kostanjevica na Krasu, (pdf)
 • Predstavitev delovanja CZ s poročilom o poplavah, (pdf), (pdf),
 • Poročilo o izvajanju projekta KUC Miren I. faza, povzetek IP (zip), financno porocilo (pdf), porocilo o izvajanju investicije (pdf)
Skip to content