8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 12.7.2011 ob 18 uri

VABILO

na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v torek 12.07.2011 ob 18.00 uri

v prostorih Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poslovno poročilo za leto 2010,
 3. DIIP oskrba s pitno vodo Obalein Krasa,
 4. Rebalans proračuna za leto 2011 št. 1,
 5. Razpolaganje s stvarnim premoženjem,
 6. Prodaja poslovnega deleža RRA SP novemu družbeniku,
 7. Predlog sklepa o prodaji deleža 1/7 celote na parceli št. 1796 k.o. Sela na Krasu,
 8. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine s parc. št. 1711/2 k.o. Sela na Krasu,
 9. Predlog sklepa o zavrnitvi prodaje deleža ½ celote na parc. št. 3252 k.o. Kostanjevica na Krasu,
 10. Predlog sklepa o zadržanju prodaje nepremičnine s parc. št. 1/205 k.o. Nova vas,
 11. Predlog sklepa o zavrnitvi pridobitve nepremičnin s parc. št. 393/9 in 389/18 obe k.o. Bilje v last občine,
 12. Predlog sklepa o zavrnitvi prodaje nepremičnine s parc. št. 424/2 k.o. Gabrje ob Vipavi,
 13. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1711/2 k.o. Sela na Krasu.,
 14. Pobude in vprašanja.

 

Priloge:

 • Osnutek zapisnika 7. redne seje (pdf)
 • Poročilo nadzornega odbora (pdf)
 • Poslovno poročilo ste prejeli kot gradivo za 5. redno sejo dne 13.4.2011 – na tej povezavi
 • Povzetek DIIP-a vodooskrba Krasa in Obale (pdf), dodatek št.1 (pdf)
 • Predlog rebalansa za proračun 2011 št.1 z obrazložitvijo, (pdf)
 • Sklep o preimenovanju in dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2011 in 2012, (pdf)
 • Prodaja poslovnega deleža RRA SP novemu družbeniku, (pdf)
 • posamični program (pdf) in predlog sklepa o prodaji idealnega deleža na parc. št. 1796 k.o. Sela na Krasu, (pdf)
 • posamični program (pdf) in predlog sklepa o prodaji nepremičnine s parc. št. 1711/2 k.o. Sela na Krasu,(pdf)
 • predlog sklepa o zavrnitvi prodaje deleža ½ celote na parc. št. 3252 k.o. Kostanjevica na Krasu, (pdf)
 • predloga sklepa o zadržanju prodaje nepremičnine s parc. št. 1/205 k.o. Nova vas, (pdf)
 • predlog sklepa o zavrnitvi pridobitve nepremičnin s parc. št. 393/9 in 389/18 obe k.o. Bilje v last občine, (pdf)
 • predlog sklepa o zavrnitvi prodaje nepremičnine s parc. št. 424/2 k.o. Gabrje ob Vipavi, (pdf)
 • predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1711/2 k.o. Sela na Krasu. (pdf)
Skip to content