9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 20.9.2011 ob 18 uri

VABILO

na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v torek 20.09.2011 ob 18.00 uri

v novih prostorih Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137 (parkiranje je predvideno pred oz. ob Kulturnem domu)

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročilo župana, predsednikov delovnih teles občinskega sveta in članov svetov zavodov,
 3. Pobude in vprašanja,
 4. Predstavitev raziskovalnega projekta »Envigence – učinkovita infrastruktura«,
 5. Obravnava DIIP CERO Nova Gorica,
 6. Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2011,
 7. Razpolaganje s stvarnim premoženjem,
 8. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine s parc. št. 414/3 k.o. Bilje,
 9. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine s parc. št. 284/2 k.o. Bilje,
 10. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine s parc. št. 636/3 k.o. Miren,
 11. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine s parc. št. 254/11 k.o. Orehovlje

 

Priloge :

. Polletna realizacija proračuna za leto 2011: Obrazložitev (pdf), posebni del (pdf), splošni del (pdf)

 • Posamični program in predlog sklepa o prodaji idealnega deleža na parc. št. 414/3 k.o. Bilje, (pdf)
 • Posamični program in predlog sklepa o prodaji nepremičnine s parc. št. 284/2 k.o. Bilje, (pdf)
 • Predlog sklepa o prodaji dela parc. št. 636/3 k.o. Miren, (pdf)
 • Posamični program in predlog sklepa o prodaji nepremičnine s parc. št. 254/11 k.o. Orehovlje (pdf)
Skip to content