Delovna telesa občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Jasna KOS – predsednica

Jelka MAJCEN

Zvonko FERFOLJA

Stojan COTIČ

Branko OREL

Statutarno-pravna komisija

Roman TOMŠIČ – predsednik

Vojko URDIH

Tihomil URDIH

Kristian SAKSIDA

ISTOK SAUNIG

Odbor za gospodarstvo in proračun

Robert GAJSER – predsednik

Mojca MERKUN

Aleš BATISTIČ

Zvonko FERFOLJA

Katja NEMEC

Grega VEZJAK

Primož NEMEC

Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo

Jelka MAJCEN – predsednica

Matevž MARUŠIČ

Bogomir NEMEC

Tihomil PAHOR

Sebastjan BUDIN

Stanko MUŽINA

David NIKOLIČ

Odbor za družbene dejavnosti

Bogomir NEMEC – predsednik

Aleš BATISTIČ

Sebastjan MOZETIČ

Roman TOMŠIČ

Otmar KOMEL

Peter FABJAN

Nives URDIH

Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila

Ingrid PRAZNIK

Matevž MARUŠIČ

Mojca MERKUN

Karla ŽNIDERČIČ

Mitja AMBROŽELJ

Skip to content