1. izredna seja

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 – odl. US,
40/2012 – ZUJF in 14/2015 – ZUUJFO), 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006,
24/2010), Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010), 16. člena
Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/2003, 17/2006 in
Uradni list RS, št. 70/2007 in 51/2008), 20. in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/2008), 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/2007, 69/2014, 93/2014), 22. člena Poslovnika Občine Miren –
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014), 20. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/2013), 22. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014), 21. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/2012) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta občine
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/2012)

SKLICUJEMO
– 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
– 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Brda,
– 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči,
– 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica,
– 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba,
– 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava,
– 4. izredno sejo Mestnega sveta občine Nova Gorica,

ki bo v torek, 15. decembra 2015, ob 16. uri,
v Grajski kleti, Vipavski Križ 11, 5270 Ajdovščina.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. 1 tocka – financiranje obcin in visina povprecnine za leti 2016 in 2017
2. Predstavitev projekta Revitalizacija reke Vipave;
3. Predstavitev blagovne znamke Vipavska dolina

 

Predlog sklepov

Skip to content