16. redna seja

VABILO

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) sklicujem 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

 

v četrtek 10.3.2016 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročila

3. Pregled realizacije sklepov,

4. Sklep o imenovanju predstavnika za reševanje pritožb občanov na postopke policistov;
Poročilo 8. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3a Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 – obravnava in sprejem po skrajšanem postopku,
Poročilo 9. seje Odbora za okolje prostor in kmetijstvo

6. Poročilo o delu OŠ Miren v letu 2015 – informacija,

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov, ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica,
obstoječi pravilnik
predlog sprememb in dopolnitev
POROČILO_6. SEJA_Odbor za družbene dejavnosti

8. Predstavitev aktualnih in bodočih razpisov na ravni Ministrstev RS in Evropske unije primernih za občine,
najava javnih razpisov
Poročilo 14. seja Odbora za gospodarstvo in proračun
9. Predstavitev dveh predlogov za reševanje Frnaže v Biljah,
 predstavitev družbe Stopa, d.o.o.
arhitekturna rešitev Kreadom
Poročilo imenovane komisije za frnažo
Poročilo 14. seja Odbora za gospodarstvo in proračun

10. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra,

predlog sklepa za parc. št. 1950/1 k.o. Opatje selo,     grafika
predlog sklepa parc. št. 1030/0, 1033/0, 1050/0 k.o. Lipagrafika parc. št. 1030/0, grafika parc. št. 1033/0, grafika parc. št. 1050/0
predlog sklepa parc. št. 1691/0 k.o. Sela na Krasugrafika

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

 V času od 14.30 do 16.30 ure vas vabimo na ogled objekta frnaže v Biljah.

 

Skip to content