17. redna seja

VABILO

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

 

v četrtek 21.4.2016 ob  17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje

 

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročila

    3. Pregled realizacije sklepov 16. redne seje,

   4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,

   5. Poročilo o delu Javnega zavoda LUNG v letu 2015,
sklep_LUNG_poročilo 2015

  6. Poročilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica v letu 2015
      sklep_ZD OV_Poslovno poročilo 2015

  7. Poročilo o delu Javnega zavoda Goriška lekarna NTova Gorica za leto 2015,
sklep_GORIŠKA LEKARNA _letno poslovno poročilo 2015

 8. Poročilo o delu Javnega sklada kulturne dejavnosti Območne izpostave Nova Gorica v letu 2015,
   sklep_JSKD Nova Gorica_Poročilo 2015

 9. Odlok o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica – prva obravnava,

10. Seznanitev z mnenjem Zbora občanov naselja Bilje glede Frnaže Bilje

11. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra,

12. Poročilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica v letu 2015,
sklep_ZDZZ_Letno porocilo_2015

13. Poročilo o delu Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica v letu 2015.
 sklep_GLASBENA ŠOLA NG_poročilo 2015

 

V skladu z zakonodajo objavljamo še Poslovno poročilo Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 in Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 in Poročilo o pridobivanju nepremičnega premoženja izven načrta za leto 2015, ki bo obravnavano na občinskem svetu po prejemu poročila Nadzornega odbora.

Skip to content