2. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 26. novembra 2014 ob 18. uri

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014)

SKLICUJEM

 1. 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v sredo 26.11.2014 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta z dne 4.11.2014

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda

2. Poročila

 1. a) poročilo župana,
 2. b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta
 3. c) poročila članov svetov zavodov
 4. Pregled realizacije sklepov konstitutivne seje

4. Potrditev mandata svetnika Aleša Batističa

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (pri točki 4, 5 in 6)

5. Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta

 1. a) Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije
 2. b) Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun
 3. c) Sklep o imenovanju Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo
 4. d) Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
 5. e) Sklep o imenovanju Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskih glasil
 6. f) Sklep o imenovanju Nadzornega odbora.
 7. Imenovanje predstavnikov občinskega sveta v svetnih javnih zavodov
 1. a) Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda JZ Goriška knjižnica
 2. b) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda JZ Osnovna šola Miren
 3. c) Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda JZ Ljudska univerza Nova Gorica
 4. Obvestilo o odstopu od javnega naročila KUC II. Faza – 1. in 2. etapa
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Priloge:

  • Predlog zapisnika konstitutivne seje

 

 • Poročilo župana
 • Pregled realiziranih sklepov konstitutivne seje
 • Predlog sklepa o potrditvi mandata občinskega sveta
 • Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles
 • Predlogi sklepov o imenovanju članov v svete javnih zavodov
 • Poročilo 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • Predlog sklepa o odstopu od javnega naročila

 

 

Skip to content