23. redna seja

VABILO

 Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) sklicujem 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

 

v sredo 14. 12. 2016 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročila

3. Pregled realizacije sklepov,

4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,

5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica – druga obravnava,

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016:

Skip to content