27. redna seja

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 31. 5. 2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2.Obravnava in sprejem zapisnika 26. redne seje,

3.Poročila

4.Pregled realizacije sklepov,

5.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,

6.Seznanitev z zapisnikom Zbora občanov KS Temnica z dne 18. 4. 2017 in obravnava sklepov zbora občanov,

7.Poročilo o delo Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2016,

predlog sklepa

8.Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016,

9.Ocena izvajanja programa varnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2016,

10.Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2016 – informacija,

11.Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2016 – informacija,

12.Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2016 – informacija,

13.Poročilo o delu Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za leto 2016 – informacija,

14.Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2016 – informacija,

15.Obravnava DIIP-a za Komunalno ureditev Obrtne cone Bilje 2

16.Slep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Skip to content