3. izredna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v torek, 29.8.2017 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v torek 29.8.2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Obravnava in sprejem Investicijskega programa (IP) za Komunalno ureditev Obrtne cone Bilje 2
    predog sklepa
Skip to content