4. izredna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v četrtek, 12. aprila 2018 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren -Kostanjevica, ki bo

 

v četrtek 12.4.2018 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren – Kostanjevica

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2. Mnenje k imenovanju ravnatelja/-ice OŠ Miren,

3. Imenovanje predsednika/-ice Občinske volilne komisije Občine Miren – Kostanjevica.
priloga 1 – odstopna izjava dosedanje predsednice

Skip to content